Obróć smartfon

Dla przedsiębiorców

Co Państwu oferujemy?

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców - zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy pomoc prawną w ramach bieżącej działalności Państwa przedsiębiorstwa, jak również wtedy, gdy konieczne okaże się wsparcie i fachowa pomoc profesjonalisty w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi lub administracyjnymi. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporządzania umów w obrocie gospodarczym, co niejednokrotnie stanowi podstawę bezpieczeństwa firmy i gwarancję uniknięcia problemów w realizacji celów biznesowych.

Poniżej przedstawiamy jedynie przykładowy zakres naszych usług:

Wszystkim Państwu zapewniamy dyspozycyjność, szybki czas realizacji zleceń oraz przyjazną komunikację.

Każdy z radców prawnych świadczących obsługę prawną posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 350 000 Euro.Modele współpracy

Jesteśmy otwarci na wszystkie modele współpracy, w zależności od Państwa oczekiwań, wskazując w szczególności na najczęściej spotykane formuły: umowy o stałą obsługę prawną i doraźną pomoc prawną.

Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Państwu korzystanie z naszych usług na indywidualnie uzgodnionych warunkach, w tym pełną dyspozycyjność całego zespołu kancelarii. Ciągłość współpracy pozwala nadto na pozyskanie przez nas dogłębnej wiedzy na temat struktury Państwa firmy oraz jej otoczenia biznesowego, co niewątpliwie wpływa na czas reakcji oraz dostosowanie sposobu realizacji umowy do indywidualnych Państwa potrzeb. Wynagrodzenie kancelarii, w tym wypadku, ma charakter uzgodnionego, stałego ryczałtu.

Doraźna pomoc prawna obejmuje z kolei realizację pojedynczego lub kilku Państwa zleceń. W przypadku tego modelu współpracy to Państwo decydujecie w jakim przypadku i terminie oczekujecie naszego wsparcia, a dostępność kancelarii i możliwość realizacji zlecenia jest każdorazowo odrębnie ustalana. W tym wypadku wynagrodzenie kancelarii uzgadniamy w wysokości zależnej od rodzaju zlecenia.

Oprócz wskazanych wyżej, dopuszczamy również modele mieszane, indywidualnie uzgodnione, oparte na rozliczeniu według stawki godzinowej, ograniczonym maksymalnym limitem kwotowym wynagrodzenia (tzw. CAP) lub rozliczeniu dwuetapowym tj. wstępnym wynagrodzeniu ryczałtowym i końcowym, uzależnionym od wyniku (tzw. success fee).

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

Radca Prawny

Michał Korwek

Radca Prawny

Tomasz Parkasiewicz

Radca Prawny-Mediator

Tomasz Parkasiewicz

Radca Prawny

Katarzyna Jakubczyk

Oferta

Zobacz również ofertę

Porady prawne dla przedsiębiorców

Dla
przedsiębiorców

sprawdź ofertę
Porady prawne dla klientów indywidualnych

Dla klientów
indywidualnych

sprawdź ofertę
Porady prawne dla samorządów

Dla
samorządów

sprawdź ofertę
Mediacje

Mediacje
 

sprawdź ofertę