Obróć smartfon


Nasz zespół

Michał Korwek - Radca Prawny Olsztyn

Michał Korwek

Radca Prawny

wspólnik zarządzający

więcej informacji
Tomasz Parkasiewicz - Radca Prawny Olsztyn

Tomasz Parkasiewicz

Radca Prawny

wspólnik zarządzający

więcej informacji
Katarzyna Jakubczyk - Radca Prawny Olsztyn

Katarzyna Jakubczyk

Radca Prawny

koordynator

więcej informacji
Sylwia Kostyra - Radca Prawny Olsztyn

Sylwia Kostyra

Radca Prawny

 

więcej informacji
Dominika Radykield - Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie

Dominika Radykield

Radca Prawny

 

więcej informacji
Sylwia Kabacik - Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie

Sylwia Kabacik

Aplikant Radcowski

 

więcej informacji

Radca Prawny Michał Korwek

wspólnik zarządzający

Radca prawny Michał Korwek ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku 1999 wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku: Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Od wielu lat zaangażowany w działalność samorządu radców prawnych na szczeblu lokalnym i krajowym.

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie dwóch kadencji (2010-2013 i 2013-2016). W latach 2007-2010 oraz obecnie, od roku 2016 - Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Od roku 2004 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Wpisany na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

W roku 2010 uzyskał status członka Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, w ramach której do roku 2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych, zaś w roku 2016 został wybrany na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Uczestnik inicjatywy „Lekcje prawa” dotyczącej rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach.

Odznaczony złotą odznaką za zasługi dla samorządu radców prawnych.

Od 2014 roku Prezes Zarządu Fundacji Radców Prawnych ,, Ius ‘’ zajmującej się pomocą dla osób potrzebujących, promocją zdrowia i propagowaniem wiedzy prawniczej.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym krzyżem zasługi.

Specjalizuje się w prawie bankowym, gospodarczym i prawie pracy, zajmuje się bieżącą i procesową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, także w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzi także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej oraz członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia zawodowego egzaminu radcowskiego.

Pasjonat dobrej kuchni, ze szczególnym wskazaniem na tradycyjną kuchnię polską oraz sportu w szerokim tego słowa znaczeniu - począwszy od triathlonu, poprzez tenis ziemny, na golfie i nartach biegowych skończywszy.

Radca Prawny Tomasz Parkasiewicz

wspólnik zarządzający

Radca prawny Tomasz Parkasiewicz ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku 1999 wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Od roku 2013 Zastępca Prezesa Ośrodka Mediacji Gospodarczych i Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, natomiast od roku 2019 - Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wpisany na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Uczestnik inicjatywy „Lekcje prawa” dotyczącej rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach.

Certyfikowany mediator gospodarczy. Ukończył szkolenie zgodne ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Wieloletni wykładowca z zakresu prawa gospodarczego.

Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Opakowań Kosmetycznych Pollena SA.

Autor publikacji prasowych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bieżącej i procesowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz prawie umów handlowych, a także zagadnieniach związanych z ochroną konkurencji i własności przemysłowej. Współpracuje z przedsiębiorcami na terenie całego kraju oraz korporacjami o zasięgu europejskim.

Prywatnie jego pasją jest bieganie. Biega odpoczywając i odpoczywa biegając o każdej porze roku i bez względu na pogodę.

Radca Prawny Katarzyna Jakubczyk

koordynator

Radca prawny Katarzyna Jakubczyk ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku 2015 wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Interesując się psychologią ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Certyfikowany mediator gospodarczy. W roku 2019 ukończyła szkolenie zgodne ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prowadzi obsługę prawną pozaprocesową i procesową klientów indywidualnych i przedsiębiorców, w szczególności w sprawach ubezpieczeniowych, odszkodowawczych oraz rodzinnych i z zakresu prawa pracy.

W kancelarii zajmuje się także koordynacją pracy jej biura.

Jej pasją jest muzyka, szczególnie rockowa, w której brzmienie najchętniej wsłuchuje się podczas koncertów na żywo. Miłośniczka zwierząt, awangardowych filmów i wycieczek krajoznawczych.

Radca Prawny Sylwia Kostyra

Radca prawny Sylwia Kostyra ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku 2013 wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1506.

Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, pracy, a także w prawie administracyjnym, prowadząc obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

W wolnym czasie lubi grać w gry planszowe, a latem pływać rowerem wodnym po jeziorach.

Olsztyn Radca Prawny Sylwia Kostyra

Radca Prawny Dominika Radykield

Radca Prawny Dominika Radykield ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W 2023 r. zdała państwowy egzamin zawodowy, uzyskując drugi najlepszy wynik w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radów Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-2122.

Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, w szczególności w sprawach ubezpieczeniowych, odszkodowawczych oraz rodzinnych.

W wolnym czasie ćwiczy na siłowni oraz czyta książki. Jest oddanym kibicem skoków narciarskich.

Olsztyn Aplikant Radcowski Dominika Radykield

Aplikant Radcowski Sylwia Kabacik

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2024 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem rodzinnym.

Prywatnie miłośniczka kotów, podróży oraz kryminałów - zarówno tych książkowych, jak i serialowych.

Olsztyn Prawnik Sylwia Kabacik