ZAKRES USŁUG
profesjonalizm

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie przewidzianym treścią ustawy o radcach prawnych, obejmującą bieżącą obsługę prawną, zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych ( np. windykacja należności, odszkodowań, sprawy rodzinne- rozwodowe ) oraz realizację pojedynczych zleceń ( np. sporządzenie umowy, pozwu, odwołania, uzyskanie wypisu z KRS lub księgi wieczystej ).

Obsługa prawna przybiera, w szczególności, formę:

 1. stałej, kompleksowej obsługi prawnej Klientów.
  • zaletą tej formy obsługi jest stała opieka Kancelarii nad Klientem w pełnym zakresie, obejmująca również zastępstwo w toku postępowań sądowych, pełna dyspozycyjność prawników, konsultacje w siedzibie Klienta, możliwość otrzymania niezwłocznej konsultacji prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( e-mail, fax, telefon );
  • odpłatność: ryczałt miesięczny;
 2. reprezentacji Klientów w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych.
  • obejmuje wszelkie czynności podejmowane w interesie Klienta, mające na celu zabezpieczenie jego interesów w toku wskazanych wyżej postępowań
  • odpłatność: uzależniona od charakteru sprawy;
 3. pojedynczych zleceń
  • obejmuje, w szczególności, realizację pojedynczych zleceń takich jak np. windykacja wierzytelności Klienta, reprezentacja w toku rozprawy sądowej, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie opinii prawnej,
  • odpłatność: uzależniona od charakteru zlecenia;
 4. pomocy prawnej na odległość ( e-usługi )
  • obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem np. sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie opinii prawnej;
  • odpłatność: uzależniona od rodzaju usługi

 

 


 

 


Strona główna | Prawnicy | Zakres usług | E-usługi | Linki | Kontakt | Artneo
Kancelaria Radców Prawnych Korwek-Parkasiewicz  10-900 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 7/4   tel.: +48 ( 89 ) 527-13-43