PRAWNICY

nasi specjaliści

                                   

                       RADCA PRAWNY MICHAŁ KORWEK ( wspólnik i założyciel )       

Radca prawny Michał Korwek jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1999, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, pod numerem OL-879. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim o kierunku Finanse i Bankowość. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i prawie pracy, zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, w tym w sprawach związanych z ustawą o zamówieniach publicznych. Pełni wysokie funkcje w organach samorządu radców prawnych.

 

                       

               RADCA PRAWNY TOMASZ PARKASIEWICZ (wspólnik i założyciel)


  
Radca prawny Tomasz Parkasiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1999, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, pod numerem OL-878. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, obsłudze prawnej przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, w tym windykacji należności oraz prawie wlasności przemysłowej. Certyfikowany mediator gospodarczy (  szkolenie zgodne ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwiości ). Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw m.in.Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Opakowań Kosmetycznych "Pollena" SA. Autor wielu publikacji prasowych. 

 

                             

               

     RADCA PRAWNY KATARZYNA JAKUBCZYK ( KOORDYNATOR )


Radca Prawny Katarzyna Budka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.W roku 2015 wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1590.

              

                  

            RADCA PRAWNY IZABELA KWAŚNA   

  Radca prawny Izabela Kwaśna jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.W roku 2018 wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1852.

 

 

                

  APLIKANT RADCOWSKI JAKUB BOROWSKI 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Od roku 2013 aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. 

 

                                            

    APLIKANT RADCOWSKI MATEUSZ TUBISZ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Od roku 2019 aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.  

 
 

 

 


Strona główna | Prawnicy | Zakres usług | E-usługi | Linki | Kontakt | Artneo
Kancelaria Radców Prawnych Korwek-Parkasiewicz  10-900 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 7/4   tel.: +48 ( 89 ) 527-13-43