E-USŁUGI
nowoczesność

E-usługi stanowią nowoczesną formę doraźnej obsługi prawnej, świadczonej w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem, umożliwiając Klientowi niezwłoczne uzyskanie pomocy prawnej ( np. sporządzenie prostej umowy, pozwu w bezspornym stanie faktycznym, wezwania do zapłaty , uzyskanie opinii prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych itp. ).

Realizacja e-usługi odbywa się według następującego schematu:

 1. Skierowanie przez Klienta wniosku o udzielenie pomocy prawnej na adres elektroniczny:
 2. Wniosek powinien zawierać:
  • rodzaj usługi wnioskowanej do wykonania;
  • opis stanu faktycznego;
  • nazwę ( imię i nazwisko ) Klienta;
  • adres siedziby Klienta ( miejsca zamieszkania );
  • NIP Klienta ( dotyczy przedsiębiorców );
  • numer telefonu kontaktowego Klienta;
  • e-mail Klienta;
 3. Kancelaria dokonuje wyceny e-usługi oraz informuje Klienta o koszcie i terminie jej realizacji.
 4. W przypadku akceptacji przedstawionych przez Kancelarię informacji - Klient dokonuje wpłaty wynagrodzenia za wykonanie e-usługi na rachunek bankowy: 91 1020 3541 0000 5202 0094 7978 tytułem "e-usługa".
 5. Czas realizacji usługi jest liczony od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kancelarii.
 6. Po wykonaniu e-usługi Kancelaria informuje Klienta o wykonaniu e-usługi, przesyłając na adres jego siedziby ( miejsca zamieszkania ) - pkt 2 ppkt 4, przedmiot zlecenia ( np. pozew, odpis wezwania do zapłaty, opinię prawną ) wraz z fakturą VAT

 

 

 

  

 

 

 

 


Strona główna | Prawnicy | Zakres usług | E-usługi | Linki | Kontakt | Artneo
Kancelaria Radców Prawnych Korwek-Parkasiewicz  10-900 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 7/4   tel.: +48 ( 89 ) 527-13-43